Toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi WCSP5

Phóng sự ảnh Xem tiếp