Nhà Trắng ra thông cáo về quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp