Phó Tổng thống Mỹ hội kiến Chủ tịch nước, gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp