Việt Nam nêu 3 đề xuất trước Liên hợp quốc về đối phó thách thức an ninh biển

Phóng sự ảnh Xem tiếp