Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp