Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp