AIPA-42: Cộng đồng ASEAN đoàn kết ứng phó với đại dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp