Việt Nam hỗ trợ nhân lực, thiết bị y tế chống dịch cho Lào, Campuchia

Phóng sự ảnh Xem thêm