Vùng Wallonie – Bruxelles (Bỉ) củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với tỉnh Thừa Thiên Huế

Phóng sự ảnh Xem tiếp