Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp