ASEAN thông qua nhiều văn kiện quan trọng về văn hóa - xã hội

Phóng sự ảnh Xem tiếp