Chủ tịch Xuphanuvông – nhà cách mạng trung kiên, người con ưu tú của nhân dân Lào, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương sáng ngời của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp