Cựu binh Mỹ Matthew Keenan: Tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam

Phóng sự ảnh Xem tiếp