Đức sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và tin cậy với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp