Gặp gỡ trực tuyến Lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-Trung Quốc lần thứ Ba

Phóng sự ảnh Xem thêm