Hội nghị Đoàn Chủ tịch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI và tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp