Lào coi trọng công tác tuyên truyền, truyền thông về quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm