Ủy ban Hòa bình Việt Nam - 71 năm một chặng đường

Phóng sự ảnh Xem tiếp