Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar lần thứ II

Phóng sự ảnh Xem tiếp