Dâng hoa tưởng niệm V.I. Lê-nin nhân kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Phóng sự ảnh Xem tiếp