Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore

Phóng sự ảnh Xem tiếp