Algeria đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, trên thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp