Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp