Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ với đại diện Cộng đồng người Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp