Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương cho 5 dịch giả

Phóng sự ảnh Xem tiếp