Sugi Ryotaro, vị Đại sứ đặc biệt của tình hữu nghị Việt – Nhật

Phóng sự ảnh Xem tiếp