Giáo sư Rhee Yeung Hui - Người bạn của Việt Nam trong chiến tranh

Phóng sự ảnh Xem tiếp