Tọa đàm về chấm dứt bao vây, cấm vận chống Cuba

Phóng sự ảnh Xem thêm