Trao đổi với nghị sỹ Philippin Walden Bello về tình hình quốc tế và diễn biến của cuộc khủng hoảng toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem thêm