Chủ tịch Liên hiệp phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

Phóng sự ảnh Xem thêm