Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập - người bạn quốc tế thủy chung của nhân dân Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp