Việt Nam chung tay xây dựng lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem tiếp