Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối khu vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp